Bezpieczeństwo użytkowania - Saeshin
Saeshin - sprzęt stomatologiczny
Strona główna O firmie Produkty Informacje i Nowości
Menu

Bezpieczeństwo użytkowania

Najważniejszym czynnikiem decydującym o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu sprzętu Saeshin jest przestrzeganie niniejszej zaleceń. Zawsze stosuj się do wskazówek producenta sprzętu w celu ochrony zdrowia i jego bezpiecznego użytkowania.

Używaj urządzeń tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Utrzymywanie urządzenia w czystości przedłuża jego żywotność i zapewnia higienę oraz bezpieczeństwo pracy.

Zachowaj bezwzględnie wszelkie poniższe zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu. Unikniesz uszczerbku na zdrowiu, a praca z urządzeniami Saeshin stanie się pewna, bezpieczna i długowieczna.Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, grzejników oraz elementów emitujących ciepło. Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia oraz dymu tytoniowego.
Chroń narzędzia przed upadkiem i zniszczeniem.
W przypadku nieprawidłowego zachowania, upuszczenia lub zamoczenia odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.
Te niekorzystne zdarzenia mogą spowodować wibracje końcówki (wiertła, frezu, polerki), przegrzanie lub uszkodzenie łożysk.
Chroń urządzenie przed osobami postronnymi - zwłaszcza małymi dziećmi. Nie pozostawiaj dzieci w pobliżu urządzenia, jeśli jest gotowe do pracy. Nieostrożne lub przypadkowe uruchomienie może spowodować trwałe kalectwo.
Do podłączania urządzenia używaj wyłącznie instalacji z bolcem uziemiającym. Podłączanie urządzenia do gniazda bez bolca ochronnego może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Nie używaj przedłużaczy lub urządzeń pozwalających na podłączanie jednocześnie wielu urządzeń elektrycznych. Może to doprowadzić do powstania nadmiernego obciążenia gniazda oraz instalacji elektrycznej i w efekcie spowodować pożar.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu cieczy, kranów lub kuwet zawierających płyny. Przypadkowe zanurzenie lub zachlapanie urządzenia cieczą może prowadzić do porażenia prądem lub do pożaru i zwykle skutkuje zniszczeniem urządzenia.
Nigdy nie używaj urządzenia, w którym doszło do mechanicznego uszkodzenia kabla sieciowego. Może to spowodować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Rozłączając urządzenie nie ciągnij za kabel, możesz doprowadzić do uszkodzenia izolacji oraz doznać porażenia prądem elektrycznym. Przytrzymaj gniazdko jedną ręką, wyciągając wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, aby kabel sieciowy nie był narażony na przygniecenie ciężkimi lub ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić przewód elektryczny i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.